home > เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ พร้อมด้วย นายธวัช สิงหเดช นายก อบต.ท่าโพธิ์
และนางกัญญ์ฐญาณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติมอบรางวัลให่กับหอพักเครือข่าย
มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมเสลา1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
“มอบรางวัลหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร” Pages: 1 2
IMG_6408
IMG_6408
IMG_6409
IMG_6409
IMG_6410
IMG_6410
IMG_6411
IMG_6411
IMG_6412
IMG_6412
IMG_6413
IMG_6413
IMG_6414
IMG_6414
IMG_6415
IMG_6415
IMG_6416
IMG_6416
IMG_6417
IMG_6417
IMG_6418
IMG_6418
IMG_6419
IMG_6419
IMG_6420
IMG_6420
IMG_6421
IMG_6421
IMG_6423
IMG_6423
IMG_6424
IMG_6424
IMG_6425
IMG_6425
IMG_6426
IMG_6426
IMG_6427
IMG_6427
IMG_6428
IMG_6428
IMG_6429
IMG_6429
IMG_6430
IMG_6430
IMG_6431
IMG_6431
IMG_6432
IMG_6432
IMG_6433
IMG_6433
IMG_6434
IMG_6434
IMG_6436
IMG_6436
IMG_6437
IMG_6437
IMG_6438
IMG_6438
IMG_6439
IMG_6439
IMG_6440
IMG_6440
IMG_6441
IMG_6441
IMG_6443
IMG_6443
IMG_6444
IMG_6444
IMG_6445
IMG_6445
IMG_6446
IMG_6446
IMG_6447
IMG_6447
IMG_6448
IMG_6448
IMG_6449
IMG_6449
IMG_6450
IMG_6450
Created using LightBox Video Web Gallery Creator