home > งานสุขภาพกีฬา และดนตรี กองกิจการนิสิต ทำการตรวจสอบสมรถภาพตัวแทนนักกีฬา
ของมหาวิทยาลัยในประเภทต่างๆ เพื่อความสมบูรณ์ในการแข่งขัน กีฬาในรอบคัดเลือกโซนภาคเหนือ
ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายในเดือนตุลาคม 2554นี้
กองกิจฯ เข้ม ตรวจสมรถภาพตัวแทน
นักกีฬามหาวิทยาลัยทุกประเภท
Pages: 1 2
IMG_3204
IMG_3204
IMG_3205
IMG_3205
IMG_3206
IMG_3206
IMG_3207
IMG_3207
IMG_3208
IMG_3208
IMG_3209
IMG_3209
IMG_3210
IMG_3210
IMG_3211
IMG_3211
IMG_3212
IMG_3212
IMG_3213
IMG_3213
IMG_3214
IMG_3214
IMG_3215
IMG_3215
IMG_3216
IMG_3216
IMG_3217
IMG_3217
IMG_3218
IMG_3218
IMG_3219
IMG_3219
IMG_3220
IMG_3220
IMG_3221
IMG_3221
IMG_3222
IMG_3222
IMG_3223
IMG_3223
IMG_3224
IMG_3224
IMG_3225
IMG_3225
IMG_3226
IMG_3226
IMG_3227
IMG_3227
IMG_3228
IMG_3228
IMG_3229
IMG_3229
IMG_3230
IMG_3230
IMG_3231
IMG_3231
IMG_3232
IMG_3232
IMG_3292
IMG_3292
IMG_3293
IMG_3293
IMG_3294
IMG_3294
IMG_3295
IMG_3295
IMG_3296
IMG_3296
IMG_3297
IMG_3297
IMG_3298
IMG_3298
IMG_3299
IMG_3299
IMG_3300
IMG_3300
IMG_3301
IMG_3301
IMG_3302
IMG_3302
Created using LightBox Video Web Gallery Creator