home >เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิตนักศึกษา
ทั่วประเทศ  :  ระดับอุดมศึกษา
กองกิจฯ เปิดเวทีประกวดผลงานการใช้กระบวนการคุณภาพPDCA Pages: 1 2
1 (28)
1 (28)
1 (30)
1 (30)
1 (32)
1 (32)
1 (33)
1 (33)
1 (34)
1 (34)
1 (35)
1 (35)
1 (36)
1 (36)
1 (37)
1 (37)
1 (39)
1 (39)
1 (42)
1 (42)
1 (43)
1 (43)
1 (44)
1 (44)
1 (45)
1 (45)
1 (46)
1 (46)
1 (47)
1 (47)
1 (48)
1 (48)
1 (50)
1 (50)
1 (53)
1 (53)
1 (56)
1 (56)
2 (10)
2 (10)
2 (11)
2 (11)
2 (12)
2 (12)
2 (13)
2 (13)
2 (14)
2 (14)
2 (15)
2 (15)
2 (2)
2 (2)
2 (3)
2 (3)
2 (4)
2 (4)
2 (5)
2 (5)
2 (6)
2 (6)
2 (7)
2 (7)
2 (8)
2 (8)
2 (9)
2 (9)
IMG_2213
IMG_2213
IMG_2220
IMG_2220
IMG_2221
IMG_2221
IMG_2223
IMG_2223
IMG_2231
IMG_2231
IMG_2234
IMG_2234
IMG_2244
IMG_2244
Created using LightBox Video Web Gallery Creator