home > เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิค เป็นประธาน
เปิดโครงการทูตแห่งความดีแห่งประเทศไทย 2554 D Ambassador โดยมีกิจกรรมเสวนาจากตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ กิจกรรมเกมส์ที่เกี่ยวกับความดี
ณ ห้อง 301 อาคารเอกาทศรถ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทูตความดีแห่งประเทศไทย 2554 D Ambassador Pages: 1 2 3
IMG_6658
IMG_6658
IMG_6663
IMG_6663
IMG_6668
IMG_6668
IMG_6677
IMG_6677
IMG_6684
IMG_6684
IMG_6685
IMG_6685
IMG_6693
IMG_6693
IMG_6696
IMG_6696
IMG_6703
IMG_6703
IMG_6704
IMG_6704
IMG_6705
IMG_6705
IMG_6706
IMG_6706
IMG_6710
IMG_6710
IMG_6712
IMG_6712
IMG_6714
IMG_6714
IMG_6715
IMG_6715
IMG_6717
IMG_6717
IMG_6718
IMG_6718
IMG_6720
IMG_6720
IMG_6721
IMG_6721
IMG_6722
IMG_6722
IMG_6723
IMG_6723
IMG_6724
IMG_6724
IMG_6727
IMG_6727
IMG_6728
IMG_6728
IMG_6729
IMG_6729
IMG_6730
IMG_6730
IMG_6731
IMG_6731
IMG_6732
IMG_6732
IMG_6733
IMG_6733
IMG_6734
IMG_6734
IMG_6736
IMG_6736
IMG_6737
IMG_6737
IMG_6738
IMG_6738
IMG_6739
IMG_6739
IMG_6742
IMG_6742
IMG_6743
IMG_6743
IMG_6744
IMG_6744
IMG_6747
IMG_6747
IMG_6750
IMG_6750
Created using LightBox Video Web Gallery Creator