home > กองกิจการนิสิต จัดงานเสวนาเชิงอภิปลาย โดยมี ผศ.จักร พันธุ์ชูเพชร เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยได้รับเกียรติจากตัวแทน ปปช ภาคเหนือ และ
นายธวัช สิงหเดช นายกอบต.ท่าโพธิ์ ร่วมเสวนา ณ อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเสวนา เรื่อง นิสิต ประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
IMG_6869
IMG_6869
IMG_6871
IMG_6871
IMG_6872
IMG_6872
IMG_6873
IMG_6873
IMG_6874
IMG_6874
IMG_6875
IMG_6875
IMG_6877
IMG_6877
IMG_6878
IMG_6878
IMG_6879
IMG_6879
IMG_6881
IMG_6881
IMG_6883
IMG_6883
IMG_6886
IMG_6886
IMG_6888
IMG_6888
IMG_6889
IMG_6889
IMG_6890
IMG_6890
IMG_6892
IMG_6892
IMG_6894
IMG_6894
IMG_6896
IMG_6896
IMG_6897
IMG_6897
IMG_6898
IMG_6898
IMG_6899
IMG_6899
IMG_6902
IMG_6902
IMG_6903
IMG_6903
IMG_6906
IMG_6906
IMG_6907
IMG_6907
IMG_6908
IMG_6908
IMG_6909
IMG_6909
IMG_6914
IMG_6914
IMG_6915
IMG_6915
IMG_6918
IMG_6918
IMG_6920
IMG_6920
Created using LightBox Video Web Gallery Creator