home > เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิด
โครงการNU Health Festival นิทรรศการเพื่อสุขภาพ โดยมีนิสิตเข้าร่วมตรวจสุขภาพ และเล่นเกมส์เพื่อสุขภาพ
ณ สนามกีฬา และอาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร
NU Health Festival
นิทรรศการเพื่อสุขภาพ
Pages: 1 2 3 4
IMG_5835
IMG_5835
IMG_5837
IMG_5837
IMG_5840
IMG_5840
IMG_5843
IMG_5843
IMG_5844
IMG_5844
IMG_5847
IMG_5847
IMG_5848
IMG_5848
IMG_5849
IMG_5849
IMG_5850
IMG_5850
IMG_5851
IMG_5851
IMG_5852
IMG_5852
IMG_5853
IMG_5853
IMG_5854
IMG_5854
IMG_5855
IMG_5855
IMG_5856
IMG_5856
IMG_5857
IMG_5857
IMG_5858
IMG_5858
IMG_5859
IMG_5859
IMG_5860
IMG_5860
IMG_5861
IMG_5861
IMG_5862
IMG_5862
IMG_5863
IMG_5863
IMG_5864
IMG_5864
IMG_5866
IMG_5866
IMG_5867
IMG_5867
IMG_5868
IMG_5868
IMG_5869
IMG_5869
IMG_5870
IMG_5870
IMG_5871
IMG_5871
IMG_5873
IMG_5873
IMG_5874
IMG_5874
IMG_5875
IMG_5875
IMG_5876
IMG_5876
IMG_5877
IMG_5877
IMG_5878
IMG_5878
IMG_5879
IMG_5879
IMG_5880
IMG_5880
IMG_5881
IMG_5881
IMG_5882
IMG_5882
IMG_5883
IMG_5883
Created using LightBox Video Web Gallery Creator