home>กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือก  เขตภาคเหนือ  จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-30 ตุลาคม 2554
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประ เทศไทย
ได้กำหนดวิธีจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 39 ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 255 4 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมดอยแง่ม
อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ผ่านมา ประกอบด้วย 6 ชนิดกีฬา

จับสลากแบ่งสายรอบคัดเลือกกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทยครั้งที่ 39
Pages: 1 2
IMG_3698
IMG_3698
IMG_3703
IMG_3703
IMG_3704
IMG_3704
IMG_3705
IMG_3705
IMG_3706
IMG_3706
IMG_3707
IMG_3707
IMG_3708
IMG_3708
IMG_3709
IMG_3709
IMG_3710
IMG_3710
IMG_3711
IMG_3711
IMG_3712
IMG_3712
IMG_3713
IMG_3713
IMG_3714
IMG_3714
IMG_3715
IMG_3715
IMG_3716
IMG_3716
IMG_3717
IMG_3717
IMG_3718
IMG_3718
IMG_3719
IMG_3719
IMG_3720
IMG_3720
IMG_3721
IMG_3721
IMG_3722
IMG_3722
IMG_3723
IMG_3723
IMG_3724
IMG_3724
IMG_3725
IMG_3725
IMG_3726
IMG_3726
IMG_3728
IMG_3728
IMG_3731
IMG_3731
IMG_3734
IMG_3734
IMG_3735
IMG_3735
IMG_3737
IMG_3737
IMG_3738
IMG_3738
IMG_3739
IMG_3739
IMG_3742
IMG_3742
IMG_3743
IMG_3743
IMG_3744
IMG_3744
IMG_3745
IMG_3745
IMG_3746
IMG_3746
IMG_3748
IMG_3748
IMG_3751
IMG_3751
IMG_3752
IMG_3752
Created using LightBox Video Web Gallery Creator