home > เมื่อวันที่ 18-23 ตุลาคม 54 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเครือข่ายเทา-งาม โดยมีสถาบัน เข้าร่วม ม.ทักษิณ ม.มหาสารคาม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.บูรพา และม.น้รศวร โดยได้ร่วมกันสร้างและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสว่าง และโรงเรียนท่าลีวิทยา อ.ท่าลี จ.เลย นอกจากนี้จัดให้มีการ
แข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี กับนักเรียน อาจารย์ และผู้ปกครองของโรงเรียน สุดท้ายก็มีการแสดงวัฒนธรรมจากสถาบันต่างๆ
โครงการเทางามสัมพันธ์ 15 Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
IMG_0448
IMG_0448
IMG_0452
IMG_0452
IMG_0453
IMG_0453
IMG_0455
IMG_0455
IMG_0458
IMG_0458
IMG_0459
IMG_0459
IMG_0460
IMG_0460
IMG_0461
IMG_0461
IMG_0463
IMG_0463
IMG_0464
IMG_0464
IMG_0465
IMG_0465
IMG_0466
IMG_0466
IMG_0467
IMG_0467
IMG_0468
IMG_0468
IMG_0469
IMG_0469
IMG_0470
IMG_0470
IMG_0471
IMG_0471
IMG_0472
IMG_0472
IMG_0474
IMG_0474
IMG_0475
IMG_0475
IMG_0476
IMG_0476
IMG_0477
IMG_0477
IMG_0478
IMG_0478
IMG_0479
IMG_0479
IMG_0480
IMG_0480
IMG_0482
IMG_0482
IMG_0483
IMG_0483
IMG_0484
IMG_0484
IMG_0485
IMG_0485
IMG_0486
IMG_0486
IMG_0487
IMG_0487
IMG_0488
IMG_0488
IMG_0490
IMG_0490
IMG_0491
IMG_0491
IMG_0492
IMG_0492
IMG_0493
IMG_0493
IMG_0494
IMG_0494
IMG_0495
IMG_0495
IMG_0496
IMG_0496
IMG_0497
IMG_0497
Created using LightBox Video Web Gallery Creator