home > ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มอบหมายให้ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดี และ รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดี ประสานงานในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งชองที่จำเป็นต่อการยังชีพซึ่งหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่
องค์การนิสิต งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย หน่วยงานภายนอกได้แก่ บริษัทแล็คตาซอย จำกัด บริษัท Econ พิษณุโลก
และบริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอน อุตสาหกรรม จำกัด โดยได่นำสิ่งของทั่งหมดไปมอบให้ผุ้ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา

มน.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม Pages: 1 2 3 4
IMG_1712
IMG_1712
IMG_1713
IMG_1713
IMG_1715
IMG_1715
IMG_1716
IMG_1716
IMG_1717
IMG_1717
IMG_1725
IMG_1725
IMG_1728
IMG_1728
IMG_1729
IMG_1729
IMG_1731
IMG_1731
IMG_1732
IMG_1732
IMG_1733
IMG_1733
IMG_1734
IMG_1734
IMG_1735
IMG_1735
IMG_1736
IMG_1736
IMG_1737
IMG_1737
IMG_1738
IMG_1738
IMG_1739
IMG_1739
IMG_1740
IMG_1740
IMG_1742
IMG_1742
IMG_1743
IMG_1743
IMG_1744
IMG_1744
IMG_1748
IMG_1748
IMG_1755
IMG_1755
IMG_1756
IMG_1756
IMG_1757
IMG_1757
IMG_1758
IMG_1758
IMG_1759
IMG_1759
IMG_1760
IMG_1760
IMG_1761
IMG_1761
IMG_1762
IMG_1762
IMG_1763
IMG_1763
IMG_1764
IMG_1764
IMG_1765
IMG_1765
IMG_1766
IMG_1766
IMG_1767
IMG_1767
IMG_1768
IMG_1768
IMG_1769
IMG_1769
IMG_1770
IMG_1770
IMG_1771
IMG_1771
IMG_1772
IMG_1772
Created using LightBox Video Web Gallery Creator