home > เมื่อวันที่ 9พฤศจิกายน 2554 ได้มีการแห่องค์กฐินไปรอบบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร และรอบนอก
มหาวิทยาลัย จนไปถึงยังวัดเสาหิน ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีขบวนรำมัคคละจากคณะมนุษยศาสตร์
นำขบวนองค์กฐินเข้าวัด และมีการฉลององค์กฐิน กันอย่างสนุกสนาน ต่อมาในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มน. เป็นประธานในพิธีถวายองค์กฐินให้กับทางวันเสาหิน โดยได้รับศรัทธา
จากประชาชนและบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรจำนวนทั้งสิ้น 1,002,999 บาท

กฐินมหาวิทยาลัยนเรศวร Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IMG_2073
IMG_2073
IMG_2074
IMG_2074
IMG_2075
IMG_2075
IMG_2076
IMG_2076
IMG_2077
IMG_2077
IMG_2078
IMG_2078
IMG_2079
IMG_2079
IMG_2080
IMG_2080
IMG_2082
IMG_2082
IMG_2083
IMG_2083
IMG_2084
IMG_2084
IMG_2085
IMG_2085
IMG_2086
IMG_2086
IMG_2087
IMG_2087
IMG_2088
IMG_2088
IMG_2089
IMG_2089
IMG_2090
IMG_2090
IMG_2093
IMG_2093
IMG_2094
IMG_2094
IMG_2095
IMG_2095
IMG_2097
IMG_2097
IMG_2098
IMG_2098
IMG_2101
IMG_2101
IMG_2102
IMG_2102
IMG_2103
IMG_2103
IMG_2104
IMG_2104
IMG_2105
IMG_2105
IMG_2109
IMG_2109
IMG_2110
IMG_2110
IMG_2111
IMG_2111
IMG_2113
IMG_2113
IMG_2114
IMG_2114
IMG_2115
IMG_2115
IMG_2116
IMG_2116
IMG_2118
IMG_2118
IMG_2119
IMG_2119
IMG_2121
IMG_2121
IMG_2122
IMG_2122
IMG_2123
IMG_2123
IMG_2124
IMG_2124
Created using LightBox Video Web Gallery Creator