home >ไทยทีวีสีช่อง 3 เดินทางสัญจรมาจังหวัดพิษณุโลก เพื่อจัดโครงการเยาวชนคิดดีทำดี 84 โครงการ
โดยทางมหาวิทยาลัยนเรศวรให้ความร่วมมือ นำทีมโดย ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
เป็นเจ้าบ้านให้การต้อนรับ และทางนายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เดินทางมากล่าวเปิดงาน
พร้อมให้ข้อคิดในเรื่องของการคิดดีทำดี กับเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 16 พ.ย.54 ณ อาคารเอกาทศรถ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พล.
เยาวชนคิดดีทำดีที่พิษณุโลก Pages: 1 2
IMG_3257
IMG_3257
IMG_3258
IMG_3258
IMG_3263
IMG_3263
IMG_3269
IMG_3269
IMG_3272
IMG_3272
IMG_3273
IMG_3273
IMG_3274
IMG_3274
IMG_3275
IMG_3275
IMG_3276
IMG_3276
IMG_3277
IMG_3277
IMG_3278
IMG_3278
IMG_3279
IMG_3279
IMG_3280
IMG_3280
IMG_3281
IMG_3281
IMG_3282
IMG_3282
IMG_3283
IMG_3283
IMG_3284
IMG_3284
IMG_3285
IMG_3285
IMG_3286
IMG_3286
IMG_3287
IMG_3287
IMG_3288
IMG_3288
IMG_3289
IMG_3289
IMG_3290
IMG_3290
IMG_3292
IMG_3292
IMG_3293
IMG_3293
IMG_3300
IMG_3300
IMG_3301
IMG_3301
IMG_3304
IMG_3304
IMG_3306
IMG_3306
IMG_3318
IMG_3318
IMG_3319
IMG_3319
IMG_3321
IMG_3321
IMG_3323
IMG_3323
IMG_3328
IMG_3328
IMG_3329
IMG_3329
IMG_3333
IMG_3333
IMG_3334
IMG_3334
IMG_3335
IMG_3335
IMG_3336
IMG_3336
IMG_3337
IMG_3337
Created using LightBox Video Web Gallery Creator