home > เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี นำทีมผู้บริหาร อาทิ ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ฯลฯ นำทีมบุคลากรทั้งทางด้านการแพทย์ ด้านส่งเสริมวิชาการ และนิสิตหลากหลายคณะจาก
มหาวิทยาลัยนเรศวรมาช่วยกันฟื้นฟูโรงเรียนท่าโก อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ในด้านการให้การรักษาพยาบาล และปรับปรุงสนามเด็กเล่น ทั้งนี้ได้ร่วมกับ
ทางพรรคประชาธิปปัตย์ นำโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรค ที่ได้มาแจกสิ่งของเตรื่องใช้อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ ถุงยังชีพ ไม่กวาด
และร่วมปลูกต้นไม้ จากนั้นผู้บริหารและคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ได้เดินทางกลับมหาวิทยาลัยนเรศวรหลังเสร็จสิ้นภาระกิจ
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
IMG_3367
IMG_3367
IMG_3368
IMG_3368
IMG_3369
IMG_3369
IMG_3370
IMG_3370
IMG_3371
IMG_3371
IMG_3372
IMG_3372
IMG_3373
IMG_3373
IMG_3374
IMG_3374
IMG_3375
IMG_3375
IMG_3376
IMG_3376
IMG_3377
IMG_3377
IMG_3378
IMG_3378
IMG_3379
IMG_3379
IMG_3380
IMG_3380
IMG_3381
IMG_3381
IMG_3382
IMG_3382
IMG_3384
IMG_3384
IMG_3386
IMG_3386
IMG_3387
IMG_3387
IMG_3388
IMG_3388
IMG_3389
IMG_3389
IMG_3390
IMG_3390
IMG_3391
IMG_3391
IMG_3392
IMG_3392
IMG_3393
IMG_3393
IMG_3395
IMG_3395
IMG_3396
IMG_3396
IMG_3399
IMG_3399
IMG_3401
IMG_3401
IMG_3402
IMG_3402
IMG_3407
IMG_3407
IMG_3408
IMG_3408
IMG_3413
IMG_3413
IMG_3417
IMG_3417
IMG_3418
IMG_3418
IMG_3419
IMG_3419
IMG_3420
IMG_3420
IMG_3421
IMG_3421
IMG_3422
IMG_3422
IMG_3423
IMG_3423
Created using LightBox Video Web Gallery Creator