home >เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2554  อาจารย์ปริญญา สร้อยทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะสังคมศาสตร์ ในนามตัวแทนของ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นำคณะนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการมหาวิทยาลัยเติมหัวใจให้สังคมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในใจนักศึกษาครั้งที่2
“กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งปัญญา พัฒนาชุมชน”“ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิตไทยโดยผ่าน
เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย (เครือข่ายภาคเหนือ)เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและความเสียสละความรับผิดชอบต่อสังคมผ่าน
|กิจกรรมด้านจิตอาสาให้กับนิสิต นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
“กว๊านพะเยา สายน้ำแห่งปัญญา  พัฒนาชุมชน” Pages: 1 2 3

DSC05426
DSC05426
DSC05441
DSC05441
DSC05445
DSC05445
DSC05446
DSC05446
DSC05447
DSC05447
DSC05452
DSC05452
DSC05455
DSC05455
DSC05457
DSC05457
DSC05460
DSC05460
DSC05462
DSC05462
DSC05467
DSC05467
DSC05468
DSC05468
DSC05470
DSC05470
DSC05472
DSC05472
DSC05473
DSC05473
DSC05476
DSC05476
DSC05477
DSC05477
DSC05480
DSC05480
DSC05483
DSC05483
DSC05485
DSC05485
DSC05487
DSC05487
DSC05493
DSC05493
DSC05495
DSC05495
DSC05507
DSC05507
DSC05511
DSC05511
DSC05512
DSC05512
DSC05513
DSC05513
DSC05520
DSC05520
DSC05525
DSC05525
DSC05526
DSC05526
DSC05527
DSC05527
DSC05530
DSC05530
DSC05536
DSC05536
DSC05537
DSC05537
DSC05539
DSC05539
DSC05545
DSC05545
DSC05546
DSC05546
DSC05553
DSC05553
DSC05561
DSC05561
DSC05566
DSC05566
Created using LightBox Video Web Gallery Creator