มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวฯ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ภายในงานได้จัดให้ให้มีนิทรรศการของสำนักงาน กปร. ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และชมผลิตภัณฑ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในการเปิดงาน และผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ ภายในงานได้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ"84พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” เป็นจำนวนมาก และต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและต้องการให้ประชาชนชาวไทยอยู่ดีมีสุข