งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กองกิจการนิสิต

ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานการทำบุญปีใหม่หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จากนั้นเวลา 18.30 น. เดินทางมาเปิดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ กองกิจการนิสิต โดยมี รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมงานเลี้ยงฉลอง โดยมีการจับของขวัญรางวัลกันอย่างสนุกสนาน ณ โรงแรมท๊อปแลนด์พลาซ่า พิษณุโลก