ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต โดยมี รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมกันนี้ยังมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะ ร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย ณ ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1  2  3  4  5  6  7  8 ]

 

 
1  2  3  4  5  6  7  8 ]