JOB EXPO 2012 โอกาสทองของคนหางาน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มน.พร้อมด้วย ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตให้การต้อนรับ นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน JOB EXPO 2012 โอกาสทองของคนหางาน ที่ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานจัดหางานจังหวัด และหลายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร อาทิ กองกิจการนิสิต กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์ผ้า คณะวิทยาการจัดการสารสนเทศศาสตร์ฯลฯ ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้โดยมีบริษัท ห้าง ร้าน มารับงานสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ทั้งนี้ยังมีเรื่องของการฝึกฝนอาชีพ และการให้ความรู้ ทั้งเรื่องของการบริการให้คำปรึกษาในเรื่อง ทางการเงิน ทางด้านสุขภาพ ด้านอาชีพ และรับฟังการทอล์กโชว์จาก ผศ.ประภาส เพ็งพุ่ม เรื่องทำอย่างไรให้ได้งาน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]