โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555 กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง ขึ้นเมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2555 โดยมี ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน พร้อมทีมผู้บริหาร ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมในโครงการ พร้อมทั้งได้ให้นโยบาย และข้อเสนอแนะในการทำกิจกรรมของนิสิตที่จะเป็นผู้นำรุ่นใหม่ในปีการศึกษา 2555 ณ บ้านพักทัศนาจร จังหวัดเชียงใหม่

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]