ม.นเรศวร ส่งขบวนร่วมรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2555 ทางมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งตัวแทนขบวนรณรงค์ ร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดพิษณุโลก นำโดย ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในโครงการสงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ ณ สนามศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก