กองกิจฯ จัดประเพณีสงกรานต์ และพิธีรดน้ำดำหัว

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2555 ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน พร้อมทีมบริหาร จัดประเพณีสงกรานต์ ของกองกิจการนิสิต ขึ้น โดยมีการรับประทานอาหารร่วมกัน จากนั้นมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในกองกิจการนิสิต ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]