จัดงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ.2555

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ.2555 เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นการถวายราชสดุดี เฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมวางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นราชสักการะโดยพร้อมเพรียงกัน

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]