สรุปจำนวนเหรียญของมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งหมด 5 เหรียญ อยู่ลำดับที่ 43 จาก 116 สถาบัน ได้แก่ 1.เหรียญเงิน กีฬาเทควันโด ประเภทรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 73 กก.(มิดเดิลเวท หญิง) น.ส.สุชีวัน กิตติจารุขจร นิสิตคณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 2.เหรียญทองแดง กีฬายูโด ประเภทรุ่นน้ำหนักมากกว่า 70 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. (หญิง) น.ส.ประภาพร ยิ่งเจริญผล นิสิตคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1 3.เหรียญทองแดง กีฬาคาราเต้โด จำนวน 2 เหรียญ ประเภทรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. (ชาย) นายสุทธิชัย ตาเขียว นิสิตคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาภูมิศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และประเภทท่ารำบุคคล (ชาย) นายสรวัตร ประภานิติเสถียร นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 4.เหรียญทองแดง กีฬาเรือพาย ประเภทเรือกรรเชียง 1 คน พายคู่ ระยะทาง 500 เมตร ทั่วไป (หญิง) น.ส.ปาริชาติ อักษรสิน นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) ชั้นปีที่ 5

           
   
พิธีเปิด
"สงขลา
นัครินทร์เกมส์
ปฏิญญาจาก
สงขลานครินทร์เกมส์