กิจกรรมสวดมนต์หน้าหอพักนิสิต และกิจกรรมทางศาสนา

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อม ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก และนายอนวัช มีเคลื่อบ ที่ปรึกษาองค์การนิสิต ได้ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการสวดมนต์หน้าหอใน และกิจกรรมทางศาสนา ขององค์การนิสิต จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตใหม่ผ่อนคลายจากการปรับสภาพ ความเป็นอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย และการเข้าค่ายตามสังกัดคณะที่ได้เริ่มไปก่อนหน้านี้แล้ว พิธีทางศาสนาจัดขึ้น ณ อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]