Beginning Camp ประจำปีการศึกษา 2555

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มน. ให้เกียรติเป็นประธานเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีรับเข็มนิสิตใหม่ หลังจากเสร็จพิธี ทางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมในการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โดย ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มน. กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ จากนั้นเวลา 18.00 น. ทางองค์การนิสิต ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนิสิตใหม่ ได้รับเกียรติจากนายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เดินทางมากล่าวอวยพรและยินดีต้อนรับนิสิตใหม่สู่จังหวัดพิษณุโลก ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาพถ่ายโดยทีมงานโสตฯ องค์การนิสิต มน.)

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]