ขอแสดงความยินดีกับนิสิต มน.เข้ารับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติฯ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้ารับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีพุทธศักราช 2555 ติดตามได้ที่ http://www.sa.nu.ac.th/news_view.php?n_id=671&img=4&action=view

[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]