มน.จัดทีมลงตรวจสถานบันเทิงรอบมหาวิทยาลัยพร้อมลุยเข้มกับ ชุด ศตส.จ.พล.

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 22.00 -02.00 น. มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มอบหมายให้ นำโดยรศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดี และทีมงาน ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดพิษณุโลก ศตส.จ.พล. นำโดย นางจุราพร ชุณหกิจ ปลัดอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้ดำเนินงานเป็นการป้องปรามและตักเตือนสถานบันเทิงที่ทำผิด โดยย้ำเรื่องของเวลาปิดให้บริการ รวมถึงการเตือนเรื่องของแอลกอฮอล์ และตรวจบัตรประชาชนกับนักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]