โครงการเดินหน้าสู่ Green University

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มน พร้อมด้วย รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี น.ส.พรทิพย์ น้อยเขมา ประธานโครงการหอพักนิสิต มน. และผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ร่วมเปิดโครงการ "เดินหน้าสู่ Green University" เวลา 06.00 น. จากนั้นอธิการบดี นำนิสิตใหม่ จำนวนกว่า 500 คน ขี่จักรยานไปยังอาคารสำนักงานอธิการบดี และได้วนกลับไปยังหอพักนิสิต เพื่อเข้าลานจอดจักรยาน ซึ่งจะมีจักรยานให้บริการ จำนวน 500 คัน ณ โครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ลานจอดจักรยาน

[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]