เริ่มแล้ว ตรวจเข้มวินัยจราจร และการสวมหมวกนิรภัย 100%

เมื่อวันนี้ รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และบุคลากรกิจการนิสิตจากส่วนกลางและคณะ ออกปฏิบัติหน้าที่ บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัย ประตู 4 โดยได้เรียกผู้ขับขี่ที่ยังไม่สวมหมวกกันน็อค เพื่อตักเตือนและจดบันทึกรหัสนิสิต เพื่อที่จะนำข้อมูลไปลงบันทึก และทางกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยจะได้ร่างมาตรการเข้มเกี่ยวกับการไม่สวมหมวกนำมาใช้ให้ทันในปีการศึกษานี้อย่างแน่นอน

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]