พิธีไหว้ครู พิธีมอบเกียรติบัตรนิสิตดีเด่น

องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีไหว้ครู เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ โดยศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 จากนั้นได้มอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตเด่น นิสิตยอดเยี่ยมตามลำดับ และกล่าวให้โอวาทนิสิตใหม่ทุกคน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]