โครงการทำบุญตักบาตรพระ 555 รูป ต้อนรับนิสิตใหม่

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2555 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มน. พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 555 รูป ณ ลานถนนหน้าอาคารขวัญเมือง หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]