โครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัย ภาคภูมิใจนเรศวร (Power Cheer)

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2555 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มน.พร้อมด้วย ทีมบริหาร และคณาจารย์ เป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัย ภาคภูมิใจนเรศวร (Power Cheer) โดยขบวนแห่องมหาวิทยาลัยและคณะเดินทางสู่สนามอย่างยิ่งใหญ่ จากนั้น นายกองค์การนิสิตกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ อธิการบดีประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ นิสิตชั้นปีที่ 1 ร่วมร้องเพลงของมหาวิทยาลัย และบูมมหาวิทยาลัย - พิษณุสามัคคี- มิ่งขวัญในดวงใจ- สดุดีนเรศวร- บูมมหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อจากนั้นได้ทำพิธีมอบธงประจำรุ่นที่ 22 แก่ตัวแทนนิสิต และร้องเพลงมาร์ชมอนอ 21.45 – 22.00 น. พิธีมอบเหรียญองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และร้องเพลงมาร์ชนเรศวรมหาราช ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร (ถ่ายภาพโดยฝ่ายโสตฯ องค์การนิสิต)

[ 1  2  3  4  5  6  7 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7 ]