แคมป์สนุกคิด กับอินทัช

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2555 นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดค่ายแคมป์สนุกคิด กับอินทัช ณ โครงการศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสมยุวเกษตรชุมชนบ้านท่าหมื่นราม โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ในการทำค่ายครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน - 4 กรกฏาคม 2555 โดยได้รับความร่วมมือจาก ม.นเรศวร ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ม.ราชภัฏลำปาง เข้าดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ร่วมกับนักเรียน ครู โรงเรียน ชุมชน ซึ่งในการทำค่ายเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้คิดอย่างสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนไทย ด้วยการน้อมนำพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบโล่ให้กับตัวแทนสถาบัน และมอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตแต่ละสถาบัน เมื่อเสร็จพิธีก็พร้อมใจโยน ต้นกล้าลงในแปลงนาทดลอง

[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]