มหกรรมงานออนไลน์ สู่อาชีพแห่งอนาคต JOB IT 2012

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2555 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการมหกรรมงานออนไลน์ สู่อาชีพแห่งอนาคต JOB IT 2012 ขึ้น โดยมีนายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ โดยได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย รศ.นุชนาฎ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสาวลักษณา สิริเวชประเสริฐ จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ภายในงานมีบูธฝึกความรู้ทางวิชาชีพมากมาย ได้รับความสนใจจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]