พิธีมอบทุนการศึกษาไทย บริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2555 ผศ.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา และเป็นเจ้าบ้านให้การต้อนรับคุณทาดาชิ มาซามุเนะ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด ซึ่งเดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของม.นเรศวร ม.เชียงใหม่ ม.แม่ฟ้าหลวง จากนั้นได้มีการนำเสนอผลงานของนิสิต ยังคณะกรรมการที่มาคัดเลือกในวันนี้ด้วย ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]