คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเทาแสด นเรศวรชวนคืนถิ่น

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2555 ศ.นพ. ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวเปิดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเทาแสด นเรศวรชวนคืนถิ่น โดยมี ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มน. อธิการบดี มน. กล่าวต้อนรับศิษย์เก่า และทำพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้านับสนุนการจัดงาน จากนั้นภายในงานมีการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งของนักร้องยิ่งยง ยอดบัวงามและการประมูลของ ของดาราเพื่อนำรายได้เป็นการกุศล และวงสุดท้ายที่ทำการแสดงเป็นวงดนตรีลูกทุ่งจากนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ชื่อวง NU BAND ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]