เปิดโลกกิจกรรม

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2555 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มน. ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีรศ. ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ภานในงานมีการแสดงของชมรมด้านต่างๆ ซึ่งแต่ละชมรมได้ตั้งบูธจัดนิทรรศการถึงกิจกรรมที่ได้ทำมาในแต่ละปี เพื่อให้น้องนิสิตใหม่ได้เกิดความสนใจ เลือกชมรมที่ตัวเองมีความชอบ ณ ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7 ]