มน.ร่วมปลูกป่าในโครงการประเทศสีเขียว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และบุคลากรกองกิจการนิสิต เข้าร่วมปลูกป่าในโครงการประเทศสีเขียว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2555 "รวมดวงใจ ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถวายมหาราชา...ถวายมหาราชินี ร่วมสร้างประเทศสีเขียว ณ เขื่อนนเรศวร อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]