ฝึกทักษะอาชีพอิสระ ตอนทำซูชิ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 งานบริการนิสิต ได้จัดโครงการฝึกทักษะอาชิพอิสระ โดยในสัปดาห์นี้เป็นการฝึกทำอาหารญีปุ่น ซูชิ โดยมีนิสิตที่สนใจเข้าร่วมทำ ณ อาคาร NU Drom มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]