มน.เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2555

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯครั้งที่13 ประจำปี 2555 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายงานผ่านภาษา “ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร” ในรอบคัดเลือกตัวแทนเขตภาคเหนือจัดการแข่งขันในวันที่ 18 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุม กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียง จังหวัดเชียงราย หัวข้อการประกวด ”เป็นสุขใต้ร่มพระบารมี ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง” จำนวนผู้เข้าร่วมการประกวดทั้งหมดมีจำนวน 25 คน จาก 14 สถาบัน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวเจนจิรา กันแก้ว จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายกรกช ไชยวงศ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวนัจมี หลีสหัดจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ นายวีระสิทธิ์ จึงประสบการค้า จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง