การสร้างเสริมสุขภาพด้านจิตใจนิสิต เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ผศ.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ร่วมกับอาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมเสวนาธรรม สวดมนต์พระพุทธคุณ นั่งสมาธิ และขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในโครงการการสร้างเสริมสุขภาพด้านจิตใจนิสิต เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม ณ หอพระเทพรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]