ปิดเชียร์เปิดใจ ตอน Open Eye Open Mind ช่วง 2

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปิดเชียร์เปิดใจ ตอน Open Eye Open Mind ช่วง 2 พร้อม รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น และผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เข้าร่วมงาน ภายในงานมีการแสดงดนตรี จากวง PICK การมอบรางวัลห้องเชียร์ต้นแบบ ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]