ทุนการศึกษา “มูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง” ประจำปีการศึกษา 2555

เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา นายชัยนาม ไชยทิง บุคลากรกองกิจการนิสิต ได้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 7 คน เข้ารับทุนการศึกษา “มูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง” ประจำปีการศึกษา 2555 ณ บ้านนางสาวทิพา คนตรง ประธานที่ปรึกษามูลนิธิ ฯ ทั้งนี้ทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง โดยมอบให้นิสิตจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวนทุนละ 4,000 บาท / ปีการศึกษา มอบให้นิสิตที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้นิสิตสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่าง ๆ ได้ที่งานทุนการศึกษาและสวัสดิการนิสิต หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1216 ในวันและเวลาราชการ

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]