พิธีปิดกีฬาหนองอ้อเกมส์ ครั้งที่ 22

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีปิดกีฬา หนองอ้อเกมส์ ครั้งที่ 22 พร้อมด้วย ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ และคณาจารย์ด้านกิจการนิสิตคณะ โดยได้ให้เกียรติมอบรางวัลประเภทต่างๆ กับผู้ชนะในกีฬาหนองอ้อเกมส์ ในครั้งนี้