พิธีมอบเกียรติบัตรนิสิตที่เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงก้านกล้วย

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ผศ.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรนิสิตที่เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงก้านกล้วย พร้อมด้วย รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]