โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฎิบัติการด้านเทคนิคการกีฬาฟุตซอล

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ผศ.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฎิบัติการด้านเทคนิคการกีฬาฟุตซอล วันที่ 6-9 สิงหาคม 2555 โดยมีวิทยากร อ.คำรณ สำราญพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอล โครงการกรุงเทพฯเข็มแข็งอ.เศรษฐกรชัย ชื่นตา ตำแหน่งโค้ชฟุตซอลลีกสโมสรศรีปทุม ดร.อรพินท์ จิตตวิสุทธิกุล ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคกีฬาฟุตซอล และการยึดคลายกล้ามเนื้อและการดูแลอาการบาดเจ็บเบื้องต้น ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]