โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ผศ.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิด.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ วันที่ 8-9 สิงหาคม 2555.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ วันที่ 8-9 สิงหาคม 2555 โดยมีวิทยากร อาทิ อ.มาโนช บุตรเมือง อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย อ.เอกวิทย์ แสวงผล อาจารย์ประจำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ เรื่อง ความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ การยึดเหยียดกล้ามเนื้อและเทคนิคการลดน้ำหนักตัว การออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์อย่างง่าย โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]