ประชุมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 16

ประชุมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 16 “เทา-งาม สัมพันธ์อันดามัน ทะเลน้อย” เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 โดยมี ผศ.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และทีมงาน เดินทางไปร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา โรงเรียนวัดประดู่หอม อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]