นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับมอบทุนการศึกษามูลนิธิเทสโก้ เพื่อไทย

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา นายชัยนาม ไชยทิง บุคลากรกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพ ฯ โดยมี นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย และนางสาวสุนันทา แสงทอง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่เข้าร่วมรับมอบทุนในครั้งนี้ อนึ่ง ทุนการศึกษาดังกล่าวมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ได้ดำเนินการมอบทุน มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี ขึ้นปีที่ 11 ซึ่งในปีนี้มี นิสิตจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 24 สถาบันที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามอบทุนการศึกษา จำนวน 150 ทุน ๆ ละ 10,000 บาทและทางมูลนิธิจะได้เพิ่มจำนวนทุนการศึกษาเป็น 200 ทุน ในปีการศึกษา 2556

[ 1   2   3 ]
[ 1   2   3 ]