ลอยกระทงมหาราช อาศิรวาทราชสดุดี ขึ้นครองราชย์ฯ 422 ปี แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรฯ

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการงานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2555 “ลอยกระทงมหาราช อาศิรวาทราชสดุดี ขึ้นครองราชย์ฯ ๔๒๒ ปี แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรฯ” ตอน ความอลังการแห่งแสงสี ในคืนวันลอยพระประทีป เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มน.พร้อมด้วย ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมงานประเพณีดังกล่าว ซึ่งในงานมีการประกวดกระทงเล็ก / ใหญ่ ประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศ โดยมีผลการประกวดรางวัลต่างๆ ดังนี้ ประเภทกระทงใหญ่ รางวัลชนะเลิศได้แก่คณะเกษตรศาสตรฯ ประเภทกระทงเล็ก ได้แก่ คณะแพทย์ฯ และขบวนแห่วัฒนธรรมได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ สำหรับนางนพมาศในปีนี้ได้แก่ นางสาวพัชรี คล้ายเหมือน นิสิตคณะวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งหมดจัดขึ้น ณ บริเวณหอพักนิสิตใหม่ มน. (ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตองค์การนิสิต มน.)

[ 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 ]
[ 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 ]