ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ฉลองพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มน. พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ / ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ) บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]